Eiichiro Oda


One Piece
East Blue
Vol. 1: Romance Dawn (read Dec. 2013)
Vol. 2: Buggy the Clown (read Dec. 2013)
Vol. 3: Don't Get Fooled Again (read Dec. 2013)
Vol. 4: The Black Cat Pirates (read Jan. 2014)
Vol. 5: For Whom the Bell Tolls (read Jan. 2014)
Vol. 6: The Oath (read Jan. 2014)
Vol. 7: The Crap-Geezer (read Apr. 2014)
Vol. 8: I Won't Die (read Apr. 2014)
Vol. 9: Tears (read Apr 2014)
Vol. 10:
Vol. 11:
Vol. 12:

No comments: