Yuuto Tsukuda


Food Wars! Shokugeki no Soma 
Vol. 1
Vol. 2
Vol. 3
Vol. 4
Vol. 5
Vol. 6  (coming Jun 2015)
Vol. 7 (coming Aug 2015)
Vol. 8 (coming Oct 2015)
Vol. 9 (coming Dec 2015)

No comments: